Skip to main content

De praktijk van het vertalen van juridische documenten en ander geschreven materiaal met behoud van de oorspronkelijke inhoud wordt “juridische vertaling” genoemd. Dit soort vertaling houdt een proces in dat rekening houdt met de juridische context. De volgende zijn slechts enkele van de vele juridische documenten die vertaald kunnen worden:

  • Contracten
  • Gerechtelijke dossiers, getuigenverklaringen
  • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
  • Trusts en testamenten
  • Klachten
  • Beleidsdocumenten
  • Juridische verklaringen
  • Vergunningen
  • Wettelijke disclaimers

Juridische vertaling heeft betrekking op een breed scala van documenten. Waaronder testamenten, gerechtelijke stukken, financiële documenten, transcripties, patenten en rechterlijke uitspraken.

Legalés is heel anders dan andere talen

Het moet begrepen worden door iemand met een juridische achtergrond. Hetzelfde geldt voor juridische vertalers, die vertrouwd moeten zijn met de plaatselijke wettelijke voorschriften, want een letterlijke vertaling geeft de betekenis van het origineel misschien niet correct weer. Voor juridische vertalers is het heel belangrijk om de juridische implicaties van de vertaalde tekst te begrijpen.

Waarom juridische vertalingen belangrijk zijn

Wanneer je een vertaler of het juridische vertaalbureau voor een juridische vertaalprocedure kiest, is het belangrijk dat je op een betrouwbaar resultaat kunt rekenen. Onnauwkeurige vertalingen kunnen tot juridische gevolgen leiden. Slecht vertaalde documenten kunnen een directe invloed hebben op de rechten van individuen en bedrijven.

Juridische bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat het resultaat nauwkeurig is en authentiek naar de bron. Onnauwkeurige informatie kan tot ernstige misverstanden leiden, dus moet het vertaalteam vertrouwd zijn met de commerciële en juridische procedures in het doelland. Het is daarom altijd aan te raden met vertalers te werken die naar de moedertaal vertalen.

Cliënten krijgen vaak twee kopieën van een document toegestuurd, één met de waargenomen veranderingen en het andere intact. Klanten kunnen dan vergelijken met de oorspronkelijke vertaling en precies zien wat er veranderd is.

De wettelijke vorm van een juridische vertaling of beëdigde vertaling

Juridische documenten worden in verschillende landen anders geformuleerd. De vertaling volgt het formaat van het originele document. Maar het formaat moet ook veranderd worden als er verschillen zijn tussen naties of talen.

Het vertaalbureau of de vertaler moet een ondertekende verklaring afgeven, wil de vertaling als beëdigd beschouwd worden.

In de verklaring moet staan dat de vertaling een getrouwe en juiste weergave is van de oorspronkelijke tekst. Als algemene regel geldt dat je je vertalingen moet waarmerken als je juridische documenten indient. Deze documenten kunnen allerlei certificaten zijn, gerechtelijke stukken, dienstencontracten, enz. Een gewaarmerkte vertaling levert een officieel document op. Dit is de reden waarom overheids- en juridische organisaties beëdigde vertalingen nodig hebben.

Een beëdigde vertaling is nodig voor verschillende gerechtelijke procedures

In sommige landen moeten documenten, om een beëdigde vertaling te krijgen, eerst notarieel bekrachtigd worden voor ze wettelijk aanvaard worden.

Volmachten, gewaarmerkte afschriften van officiële documenten, documenten die oorspronkelijk in een ander land zijn uitgegeven, enz. zijn enkele voorbeelden van zulke documenten. De notaris verzegelt het document, ondertekent het en bevestigt de wettigheid en de identiteit van de ondertekenaar.

De identiteit van de ondertekenaar kan door de notaris wettelijk erkend of notarieel bekrachtigd worden, maar de juistheid van de terminologie kan niet gegarandeerd worden. Daarom is het heel belangrijk om met deskundige vertalers of taaldienstverleners te werken.

Als je niet zeker weet of je vertaling notarieel bekrachtigd moet worden, is het belangrijk dat je navraag doet bij de ambtenaar of gerechtelijke autoriteit aan wie het document voorgelegd moet worden.

Wie kan een beëdigde vertaling voor mij doen?

Het is waar dat het vertalen van juridische documenten verschillende moeilijkheden kan opleveren. Het goede nieuws is dat er beëdigde vertalers zijn die gekwalificeerd zijn om foutloze juridische vertalingen uit te voeren.

Weten waar je op moet letten kan je helpen de beste optie te kiezen die uiteindelijk aan je behoeften zal voldoen. Als je niet zeker bent, doe dan wat onderzoek over het onderwerp en praat met deskundigen die de procedures en specificaties duidelijker kunnen uitleggen.

Juridische vertalingen zijn ingewikkeld en vertalers zijn van cruciaal belang in het proces

Vertaalde juridische documenten bepalen wat een persoon, een regering of een bedrijf wel en niet kan doen, want de wet beïnvloedt elk aspect van ons leven, van het tekenen van een contract met een nieuwe werkgever tot het akkoord gaan met de voorwaarden van een bedrijf.

We zijn wettelijk verplicht elk document dat we ontvangen te ondertekenen. Het is heel belangrijk dat we onze documenten door een gekwalificeerde professionele vertaler laten vertalen. Anders zouden we op zijn zachtst gezegd in een ongemakkelijke situatie terecht kunnen komen.

Juridisch vertalen is veel complexer dan gewoon woorden van de ene taal in de andere omzetten, hoewel vertalen vaak subtieler is dan mensen denken.

Juridische vertalers moeten kennis van hun vakgebied hebben

Om onnauwkeurige vertalingen te vermijden, moeten ze ook een goed inzicht hebben in de rechtssystemen van zowel de oorspronkelijke als de doeltaal. Vergeleken met andere vormen van vertaling is juridische vertaling uniek.

Juridische documenten bevatten, meer dan andere commerciële contracten, een kenmerkende en speciale reeks woorden. Juridische vertalers moeten bedreven zijn in het nauwkeurig overbrengen van ideeën in de doeltaal. Het is niet genoeg de woorden te veranderen om ze te doen stoppen.

Elke term die in juridische geschriften gebruikt wordt, heeft meestal meer dan één betekenis. Een juridisch document kan ook ongeldig gemaakt worden door dubbelzinnigheid en verkeerde interpretatie. Een kleine vergissing kan kostbare gevolgen hebben.

Juridische taal is ingewikkeld en gebruikt gespecialiseerde taal

Je begrijpt hoe ingewikkeld juridische vertalingen kunnen zijn als je rekening houdt met de regionale en culturele bijzonderheden van de doeltaal of -natie.

Juridische vertalers vertalen een juridisch begrip in een andere taal. De juridische formulering moet nauwkeurig zijn om uitvoerbaar te zijn. Samengestelde zinnen, die erg lang en ingewikkeld zijn, komen veel voor in juridisch Engels. Bovendien wordt de passieve stem vaak gebruikt in juridisch Engels schrijven. Vertalen is ingewikkeld als alleen de actieve stem gebruikt wordt.

Verschillende landen hebben verschillende vertaalregels

Elk land heeft zijn eigen regels voor de certificering van vertalers van juridische teksten. Juridische vertalers hebben vaak zowel een zakelijk als een juridisch vertaaldiploma nodig.

In verschillende naties leggen alle juridische vertalers een eed af aan de staat. In andere streken van de wereld moeten juridische vertalers een eed afleggen voor ze gemachtigd kunnen worden. In sommige landen, zoals Italië, wordt elke juridische vertaling beëdigd door een advocaat of juridisch medewerker.

Veel juridische vertalers kiezen voor erkenning of kwalificaties om te bewijzen dat ze in staat zijn materiaal op professioneel niveau te vertalen. Het kan hierbij gaan om diploma’s van het hoger onderwijs of om beroepscertificaten.

Wie heeft er een juridische vertaling nodig?

De meeste ondernemingen, organisaties, wetshandhavingsdiensten, ziekenhuizen en andere instellingen en beroepsbeoefenaren die vaak juridische vertaaldiensten nodig hebben, hebben gevestigde dienstverleners en zijn redelijk vertrouwd met de vaardigheden, deskundigheid en diensten van hun bedrijf, professionele vertalers of vertalers.

Sommige mensen hebben echter slechts af en toe juridische bijstand nodig of maken voor het eerst gebruik van juridische vertalers.

Het controleren van juridische vertalingen

Een belangrijk juridisch document moet altijd door een tweede vertaler nagekeken worden. Sommige vertaalbedrijven bieden document vertalingen aan met de mogelijkheid van een extra proeflezing door een andere vertaler of een team van vertalers. Een tweede vertaaldienst kan de juridische vertaling nakijken als je huidige vertaalleverancier geen proeflezing biedt, of als je liever met iemand anders werkt.

Vraag naar de methoden die je juridische vertaler gebruikt om een beter idee te krijgen van zijn of haar deskundigheid.

Waarom is dit zo belangrijk? Omdat niet alle talen en rechtssystemen dezelfde juridische woorden, ideeën, zinnen en taal gebruiken. Het is moeilijk om een juridische vertaaldienst te verlenen zonder een juridisch woordenboek of een andere bron te gebruiken. Vragen over welk juridisch naslagwerk de vertaler beschikt is dus een gemakkelijke manier om het kennisniveau van de juridische vertaler vast te stellen.

Juridische vertalers moeten ook toegang hebben tot referentiebronnen

Met vertalingen van rechtszaken, getuigenverklaringen, juridische adviezen, enz. Het is echter erg belangrijk om gemakkelijk toegankelijke vertaalde basisreferentiebronnen te hebben, zoals wetten, decreten, wetsontwerpen, wijzigingen, belastingwetten, enz.

De grondwet, de burgerlijke en handelswetten van elk land, en de regels van straf- en burgerlijke rechtsvordering zijn de belangrijkste bronnen van juridische vertaling. Dat komt omdat de terminologie van elke taal gebruikt wordt om belangrijke juridische ideeën uit te drukken.

Alvorens met het vertaalproces te beginnen, moet de juridisch vertaler een goed inzicht hebben in de te vertalen tekst. Hoe kan een vertaler iets vertalen dat hij of zij niet begrijpt? Een minder ervaren vertaler zou in zo’n situatie vaak proberen woord voor woord te vertalen, wat een Duitse of Franse vertaling oplevert die van slechte kwaliteit is en in strijd met het juridische beroep. Daarom is het zo belangrijk dat je de vertaling van een juridisch document steeds bijwerkt, vooral als het de eerste keer is dat je met een vertaler of vertaaldienst werkt.

Leave a Reply