Privacy statement

Wie zijn we?

Your International is gevestigd in Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze opdrachtgevers, werknemers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel jij jouw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
 • gebruik maakt van onze dienstverlening.

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

Wat doen we met jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:
– Het verzenden van mailings
– Het doen van marktonderzoek
– Het uitvoeren van diensten
– Het informeren over nieuwe diensten
– Jou uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

Communicatie

Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden vernietigd.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Over dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 31 Augustus 2018

Heb je een vraag of verzoek?

Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact met ons op via e-mail: casper@yourinternational.nl of via telefoonnummer 085 06 06 760.

Bij klachten kun je direct contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Naam: Casper Schunselaar
E-mailadres: Casper@yourinternational.nl

Adres:
ter attentie van de Functionaris voor de Gegevensbescherming

Yourinternational
Dubai Digital Park
Dubai Silicon Oasis