Skip to main content

Juridische documenten bij het zakendoen in Duitsland

Bij het zakendoen in Duitsland is de voertaal vaak Duits in plaats van Engels. Het wordt op prijs gesteld als er Duits gesproken wordt. Ook is de zakencultuur in Duitsland aanzienlijk formeler dan in Nederland. Duitsers zijn namelijk perfectionistisch.

Dit zie je ook terug bij Duitse websites, of Nederlandse websites die vertaald zijn naar het Duits: wanneer je een Duitse website of webshop begint, ben je verplicht om een ‘Datenschutzerklärung’, ‘Impressum’ en ‘Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)’ te plaatsen. Vergelijkbaar met de Algemene Voorwaarden/Privacy Policy en Cookiebeleid. Deze regels komen uit het internationaal privaatrecht.

Wanneer je als ondernemer géén Datenschutzerklärung, Impressum of Allgemeine Geschäftsbedingungen publiceert, kan dit consequenties hebben. Iedere deelstaat heeft een Aufsichtsbehörde (Duitse lokale autoriteit persoonsgegevens) die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens in de regio. Zij voeren ook steekproeven uit bij bedrijven en overheidsorganisaties. In de regel geldt: bedrijven zijn verplicht om ervoor te zorgen dat klanten, partners of kopers de juridische documenten kunnen begrijpen, voordat ze akkoord gaan.

Zorg er dus voor dat je Duitse algemene voorwaarden zowel duidelijk als dekkend zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de websitebezoeker deze documenten direct kan inzien, met één klik vanaf de homepage. Het ‘verbergen’ van deze voorwaarden op de site is een no-go.

Juridische documenten Duitsland uitgelegd

·        Datenschutzerklärung is in zekere zin de privacy policy.

·        De Allgemeine Geschäftsbedingungen zijn als het ware de algemene voorwaarden

·        Een Impressum op je website is een pagina waar je uitlegt wie er verantwoordelijk is voor de website. Op een persoonlijke website betekent dat informatie over jezelf. Op een zakelijke website geef je bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld wie de wettelijke aanspreekpartner voor het bedrijf is. Als eigenaar van de website heb je een informatieplicht tegenover de bezoekers van je website.

Heb ik in Duitsland algemene voorwaarden nodig en wat moet er in staan?

Algemene voorwaarden zijn een onmisbaar deel van het hedendaagse zakenleven geworden. Ze scheppen een uniforme regeling van rechtsverhoudingen voor contracten en vereenvoudigen zo de zakelijke transacties van je bedrijf. Algemene voorwaarden zijn voorgeformuleerde contractuele voorwaarden die gebruikt worden om contracten te standaardiseren en te concretiseren. In tegenstelling tot individuele overeenkomsten, die rechtstreeks tussen twee contracterende partijen worden gesloten, worden algemene voorwaarden eenzijdig gemaakt. De definitie van algemene voorwaarden zowel als het opnemen van algemene voorwaarden in een contract wordt geregeld in het wetboek ​in § 305 BGB.

Vooral als je bedrijf een groot aantal online deals sluit, is het gebruik van algemene voorwaarden essentieel. Door ze rechtstreeks bij elke offerte op te nemen, blijven afzonderlijke onderhandelingen over de specifieke inhoud van het contract je bespaard. De wettelijke voorschriften houden bovendien niet altijd rekening met de eisen van digitale rechtshandelingen. Met behulp van algemene voorwaarden treffen ze concrete voorzieningen om geschillen te voorkomen die het gevolg zijn van vaak opduikende juridische kwesties.

Native German Content and PR Specialist Katrin Brodherr laat het volgende weten:

Een colofon en algemene voorwaarden of AGB zoals wij Duitsers ze noemen, zijn niet alleen verplicht. Wij Duitsers zijn er ook aan gewend dat ze er zijn. Het valt ons meteen op als ze missen. In het bijzonder bij een buitenlands bedrijf schept dit geen vertrouwen.

Wanneer heb je een Datenschutzerklärung nodig?

Je hebt alleen een Datenschutzerklärung nodig als je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

De Datenschutzerklärung is nodig om websitebezoekers volledig te informeren over de aard en de reikwijdte van de gegevensverwerking en hen de gelegenheid te geven hun rechten uit te oefenen en informatie in te winnen over de opslag van hun gegevens.

Iedere klant, partner of koper moet de mogelijkheid hebben om te weten:

  • Wie zijn of haar gegevens verwerkt
  • Voor welke doeleinden zijn of haar gegevens worden verwerkt;
  • Of en hoe hij of zij een recht van bezwaar kan uitoefenen; en
  • Of hij of zij instemt met de verwerking van de gegevens of de website liever verlaat.

Let dus altijd goed op bij het zakendoen in Duitsland, een vertaling van de algemene voorwaarden en privacy policy is niet altijd genoeg. Een impressum op laten stellen is vaak verplicht, net als het aanbieden van de juridische documenten in de Duitse taal.

Leave a Reply