Skip to main content

Met de snelle ontwikkeling van de technologie is technisch vertalen nu een van de meest gevraagde vertaaldiensten. Gebruiksaanwijzingen, handleidingen, online helpteksten, educatieve brochures, opleidingsmateriaal, marketingmateriaal, software, spelletjes, films, enz. zijn allemaal voorbeelden van documenten die technisch vertaald zouden moeten worden. Deze soorten vertalingen vereisen een grondige kennis van de gespecialiseerde woordenschat die in de tekst gebruikt wordt. In dit blog artikel geven we je enkele tips over hoe je een technische vertaling van topkwaliteit kunt realiseren. Voor zowel de producent/klant als de vertaler.

Informatie voor degene die de technische vertaling nodig heeft

Technisch schrijven is heel precies en resulteert in inhoud van de hoogste kwaliteit; er moeten strenge criteria worden gevolgd. Ongeacht de taal waarin vertaald wordt, moet de vertaler van technische teksten rekening houden met de criteria van technisch schrijven om tot een nauwkeurig resultaat te komen.

Het is van essentieel belang een betrouwbare technische vertaler in te schakelen en de beste richtlijnen en praktijken in de sector te volgen, want een slechte vertaling veroorzaakt veel problemen voor fabrikanten, leveranciers en de industrie als geheel. Er zijn een paar richtlijnen die je bij het vertalen van technische inhoud moet volgen om de hoogste vertaalefficiëntie te garanderen.

Technisch vertalen is een gespecialiseerd gebied van vertalen dat alleen uitgevoerd mag worden door een taalkundige met expertise op het betreffende gebied.

Tip 1: Herken de kwaliteiten van een goede technisch vertaler

Het is niet voldoende om veel talen te kennen om vertaler voor een technisch vertaalbureau te worden. De complexe en hoogtechnologische aard van het materiaal vereist een goede commerciële ervaring. Kennis van het onderwerp en van de vakterminologie helpt om de volledige context nauwkeurig weer te geven. Een vertrouwde dienstverlener zal de meest effectieve vertaler voor je project kiezen.

Tip 2: Let op taalverschillen

Natuurlijk is een van de eerste stappen het vaststellen van de talen waarin de artikelen vertaald moeten worden. Bovendien kunnen er in elk gebied verschillende talen en etnische dialecten gesproken worden. Wereldtalen nemen, net als geschreven talen, vaak meer ruimte in dan het Engels. Documenten kunnen op deze manier langer worden. Met name het Frans. Het Nederlands is, net als het Duits en het Engels, een conceptuele taal; het Frans is, volgens taalkundigen, een beschrijvende taal. Het is nuttig om je van deze dingen bewust te zijn voor je aan een project begint. Je kunt je over mogelijke taalverschillen laten informeren door een betrouwbare professionele aanbieder van vertaaldiensten.

Tip 3: Maak een verklarende woordenlijst

Dit is waarschijnlijk het belangrijkste deel van het hele proces. De vertaler zal een woordenschat hebben om mee te werken als hij of zij een reeks sleuteltermen en uitdrukkingen definieert voordat het vertaalproces begint. Deze woordenlijst moet ook sectorspecifieke uitdrukkingen en acroniemen bevatten. Een andere verstandige stap is het gebruik van zelf ontwikkelde voorkeurswoordenboeken.

Tip 4: Houd het simpel en ongecompliceerd

De taal eenvoudig houden is een van de beste manieren om verwerkingstijd te besparen en een uitstekende bruikbaarheid te garanderen. Eenvoudige taal en beknopte zinnen gebruiken kan de lezer helpen te begrijpen en zijn aandacht vast te houden. Maar omdat dit een technisch boek is, kunnen sommige zinnen en afkortingen lang en specialistisch zijn. Humor in teksten moet ook vermeden worden, want ze worden zelden goed vertaald.

Hoe kan de nauwkeurigheid van technische vertalingen verbeterd worden?

Om de noodzaak te illustreren om bij het vertalen geen tijd te verkorten, zou het gemakkelijk zijn dit blogartikel te verrijken met de populaire “grappige vertaalfouten”. Liefhebbers van “grappige vertaalfouten” kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden: van onnauwkeurige menu-vertalingen die je afschrikken, tot verouderde wetten en voorschriften.

Maar technische vertaalfouten moeten niet licht opgevat worden

Waarom fouten in de vertaling van technische teksten geen lachertje zijn

Een nauwkeurige vertaling is essentieel, want de taal van de vertaling kan betrekking hebben op gezondheid en veiligheid, de werking van een machine of het juiste gebruik van een product.

Ten tweede is een vervangend onderdeel van een machine met een iets verkeerd gespelde naam of verkeerd geëtiketteerd constructiemateriaal niet bijzonder grappig. Als je geen expert op dit gebied bent, merk je de onnauwkeurigheid misschien niet eens op.

Maar hoe vind je een technisch vertaler die aan je vertaalbehoeften voldoet?

Kies een vertaalbureau dat ervaring heeft met het werken met bedrijven waarvan het materiaal zeer nauwkeurige technische vertalingen vereist, om betrouwbare en nauwkeurige vertalingen te garanderen.

Het werk dat je kunt doen voordat de tekst de vertalers bereikt, is een van de meest onderschatte manieren om de nauwkeurigheid van een vertaling te vergroten. Het is heel belangrijk te onthouden dat de kwaliteit van de vertaling beïnvloed wordt door de oorspronkelijke tekst.

Als het de bedoeling is om woorden foutloos te vertalen, kunnen nauwkeurigheid en consistentie vergroot worden door het originele materiaal zorgvuldig voor te bereiden en, indien nodig, door eerst content te maken die vertaald kan worden.

Investeer in PIM software

Met PIM oplossingen krijg je volledige controle over al je brochures, instructiebladen, verpakkingen en websitemateriaal. Als het om professioneel vertalen gaat, is er geen tijd voor frivoliteit. Integendeel, om marktaandeel en succes te verzekeren, moeten vertaalinitiatieven nauwkeurig zijn en aan de plaatselijke normen beantwoorden.

Om ervoor te zorgen dat vertaalprocessen kunnen worden opgeschaald naarmate je bedrijf nieuwe landen betreedt en de vraag naar vertaalde inhoud toeneemt, is het van essentieel belang samen te werken met een team van specialisten op het gebied van inhoud en technologische oplossingen.

Voor technische vertalers: verzamel de nodige gegevens

Als je een vertaalopdracht krijgt, heb je er meestal een basiskennis van. De volgende stap is het verzamelen van de juiste gegevens om je te helpen een betere vertaling te maken. Bijvoorbeeld, hoe beter je de business, de markt en het product begrijpt, hoe beter je de producthandleiding zult kunnen vertalen. In dit stadium is het nuttig dat je over sterke zoekvaardigheden beschikt.

Plan vooruit bij het vertalen van technische documenten

Je vertaalwerk plannen is een van de beste strategieën om een kwaliteitsvertaling te maken. Gebruik je vaardigheden in tijdbeheer om een strategie voor je vertaalproject te ontwikkelen. Wacht niet tot het laatste moment met vertalen; geef ruim de tijd voor de taak. Stel een vertaalschema op dat past bij de deadline van je project om je kansen op de best mogelijke vertaling te vergroten.

Vraag de klant altijd om een woordenlijst

Een woordenlijst maken voor je project is een manier om een betere vertaling te garanderen. Maak, voor je met het vertalen begint, een verklarende woordenlijst van veelgebruikte termen. De woordenlijst moet alle termen bevatten die met de industrie te maken hebben en die gebruikt zullen worden. Het volgen van de woordenlijst zal je productiviteit zeker verhogen en een vertaling van topkwaliteit garanderen.

Consistentie in vertalingen is erg belangrijk

Vooral bij het vertalen van technische teksten. Je moet bijvoorbeeld in je inhoud consequent taken opnemen die van de gebruiker verlangen dat hij of zij dezelfde actie uitvoert. Technische informatie moet consistent zijn, in tegenstelling tot andere soorten materiaal die fantasierijker schrijfwerk vergen, zoals marketing inhoud of videoscripts.

Denk er bij het vertalen van technische onderwerpen aan om de vertaling eenvoudig te houden. De lezer zal eerder geneigd zijn het onderwerp te begrijpen als je eenvoudige taal en een paar zinnen gebruikt. Idiomen en komische uitdrukkingen moeten vermeden worden, omdat ze gemakkelijker verkeerd begrepen kunnen worden.

Proeflezen van de tekst

Dit zorgt ervoor dat de beste woorden gebruikt worden, en dat het materiaal de stijlgidsen volgt, terwijl de samenhang van de tekst bewaard blijft. Je kunt een bekwame moedertaalspreker met kennis van je bedrijfstak vragen de uiteindelijke tekst na te kijken en de inhoud dubbel te controleren. Dit helpt typefouten te voorkomen.

Leave a Reply