Skip to main content

Het AIDA Model – perfect voor Copywriters!

In ieder vakgebied bestaan er praktische en efficiënte modellen die fungeren als handvat voor optimaal resultaat. In marketing (en copywriting in het bijzonder) is dit niet anders: het AIDA model is waarschijnlijk het meest bekende én meest gebruikte model. Dit acroniem is gebaseerd op het idee dat elke effectieve tekst vier noodzakelijke ingrediënten heeft: Attention, Interest, Desire en Action. Wat is het AIDA Model en hoe werkt AIDA Model Marketing?

De structuur van het AIDA copywriting model helpt professionele marketeers al jaar en dag om hun producten te verkopen, hun diensten te slijten en zelfs om hun naamsbekendheid te vergroten. Het AIDA model grijpt de aandacht, wekt interesse, creëert een mate van behoefte en motiveert jouw lezers om actie te ondernemen. En laat dat nu precies zijn wat jij wilt bereiken!

De vier ingrediënten uit de AIDA structuur maken het verschil tussen een waanzinnig goede tekst en content van een gemiddeld niveau. Bijvoorbeeld in een direct-mail campagne.

AIDA Model – Attention

Op het moment dat jij thuis de deur uitloopt, zie je waarschijnlijk binnen 5 minuten al tientallen advertenties. Daarbovenop komt ook nog eens dat elke keer als jij door je Facebook en Instagram tijdlijn scrollt, je ook weer tientallen advertenties voorbij ziet komen. Het resultaat? Veel mensen zijn inmiddels een expert geworden in het negeren van irrelevante advertenties.
Dit is dan ook de reden dat de eerste stap in het AIDA model misschien wel de moeilijkste is:
De aandacht trekken van jouw potentiële klanten.

De aandacht trekken met het schrijven van teksten

Als je de aandacht van jouw doelgroep wilt trekken, zul je snel, direct en relevant moeten zijn. Om het eenvoudiger voor jezelf te maken, zijn er 5 vragen die je hierbij helpen:

  • Wie is de lezer?
  • Welke woorden roepen direct herkenning op bij de lezer?
  • Wat is het grootste probleem van jouw lezer?
  • Op welke manier (tone of voice) spreekt jouw lezer over het probleem?
  • Welke oplossing bied je aan om het probleem te verhelpen?

AIDA Model – Interest

Wanneer je de felbegeerde aandacht van jouw lezer te pakken hebt, krijg je te maken met de tweede uitdaging. Is de lezer wel geïnteresseerd in mijn content?

Gedurende het tweede stadium van de AIDA structuur ben je vooral bezig met het opwekken van interesse bij de lezer. Op dit moment verwacht de lezer direct waarde. Is dit niet het geval? Dan word je net zo snel weer weg geklikt. Als AIDA copywriter zorg je ervoor dat jouw tekst van begin tot eind relevant is. Door relevant te zijn, lever je de meeste waarde. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk afleidingen te voorkomen. Wanneer de lezer door de tekst scant, zal de meest relevante content direct moeten opvallen. Maak bij een AIDA tekst onder andere gebruik van opsommingen en tussenkoppen.

AIDA Model – Desire

De stadia interest en desire worden vaak met elkaar verward, niet heel vreemd, dit heeft te maken met de overlap tussen beide. Wanneer je bezig bent met het opwekken van interesse, is het tegelijkertijd van belang dat je schetst hoe jouw oplossing de lezer zal helpen. Er zijn drie populaire manieren om op een relatief eenvoudige manier behoefte op te wekken bij de doelgroep:

1.                  De voordelen van de eigenschappen.
2.                  Testimonials om extra geloofwaardig over te komen.
3.                  Het schaarsteprincipe.

AIDA Model – Action

In dit stadium heeft jouw lezer interesse, anders zou hij of zij niet tot het einde blijven. Wees op dit moment zo specifiek en duidelijk mogelijk. Wat verwacht je momenteel van de lezer en (nogmaals) wat heb je ze nu écht te bieden? Vergeet de CTA (Call to Action) niet!

Het moment van de waarheid breekt aan: zal de lezer actie ondernemen? Of is het aanbod toch niet aantrekkelijk genoeg? Niet schaars genoeg? Is de FOMO niet groot genoeg of wordt er om een andere reden weggeklikt?

AIDA Copywriting… Het blijft lastig! Oefening baart kunst.

Ga je aan de slag met het AIDA model bij het schrijven van een producttekst, homepagina, salespage of een dienstenpagina? Of schrijf je een Direct Mail AIDA tekst? Houd dan in je achterhoofd dat interactie van de lezer jouw doel is, vooral tijdens fase 2 en 3. Gedurende het lezen van de tekst moet jouw lezer: ‘Ja’ knikken en bij zichzelf denken: dit klopt, inderdaad, juist…

Leave a Reply